CONTRACTMANAGEMENT

OVER DBC ZORGPRODUCTEN EN PRODUCTBESCHRIJVINGEN

ERVARING EN INHOUDELIJKE KENNIS

Deze dienstverlening maakt het mogelijk om verandering van het gemeentelijke sociaal domein arrangementen te ondersteunen, besparingen te realiseren en kans op samenhang en samenwerking in het sociaal domein aan te grijpen.

De dynamiek binnen het sociaal domein is ongekend gezien de vele veranderingen, transities en beoogde transformatie. Deze omslag kent daardoor gevolgen voor het gehele gemeentelijke orgaan waaronder het contractbeheer en contractmanagement. De meeste gemeenten hebben een breed gedragen visie ontwikkeld die niet alleen samengesteld is door gemeenten maar ook door betrokken partijen, organisaties, stakeholders en belanghebbenden. Deze visie geeft vorm aan de kaders en randvoorwaarden bij het opstellen van contracten met de betrokken partners binnen het sociaal domein. Sinds de decentralisatie van 1 januari 2015 hebben gemeenten ook nieuwe verantwoordelijkheden gekregen voor zorg en ondersteuningstaken in het Sociaal Domein. Dit betekent ook nieuwe zorgaanbieders waarmee gemeenten contractafspraken hebben gemaakt volgens de gemeentelijke transformatievisie. Als gevolg van deze uitbreiding kan het aantal contracten met tientallen, in sommige gevallen meer dan honderd, zorgaanbieders zijn toegenomen. De contracten die er liggen hebben veelal de looptijd van één jaar, onder andere door onzekerheid over budgetten en verder te verwachten bezuinigingen. Dit maakt dat contractbeheer een jaarlijks terugkerend thema is waarin weinig uniforme werkwijzen (o.a. grote verscheidenheid aan regels voor declaratie en verantwoording) zijn geïmplementeerd. Het is hierbij belangrijk is om het overzicht te behouden.

Onze professionals zijn deskundig in het onderhouden van contracten waarbij aandacht is voor financiële afspraken, risico management, kwaliteitseisen en gemaakte afspraken (bijv. over tarieven). Daarnaast voegen wij waarde toe aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van producten en diensten. Gezien de financiële en bestuurskundige kennis zal daarbij aandacht zijn voor de financiële impact bij de ontwikkeling van dergelijke arrangementen zodat ook de bezuinigingsopgave ondersteund wordt.

Onze professionals hebben ervaring en inhoudelijke kennis over DBC zorgproducten en productbeschrijvingen. Daarnaast hebben onze professionals analytisch inzicht in wat er in systemen mogelijk is zodat het uiterste wordt benut. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en een nieuwe vorm van arrangeren zal er veel aandacht zijn voor maatwerkvoorzieningen. Zeker gezien de adviseurs beschikken over de kennis van oude producten. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten kan er met een kritische blik gekeken en vergeleken worden. Hetzelfde geldt voor de tarieven. De adviseurs hebben kennis van en ervaring met het opstellen van tariefbladen: op basis van de zorgafspraken die gemaakt worden met de zorginkopers. Daarnaast hebben zij ervaring met zowel processen binnen gemeenten als bij zorgaanbieder. Dit biedt de mogelijkheid dat de adviseurs kunnen redeneren vanuit verschillende invalshoeken. Verder zijn onze professionals faciliterend bij het opstellen van PDC, gezien de ruime ervaring met productcodes en productomschrijvingen. Ook ondersteunen zij bij de communicatie en mutatieverwerking naar verschillende afdelingen