Wie zijn we?

Brede kennis en vaardigheden in veranderingen

Vasthouders met een wijde kijk op zaken

ParView is een interim management- en adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in diverse vraagstukken waarbij de kern ligt in het succesvol ondersteunen, oplossen en optimaliseren van complexe organisatorische vraagstukken. ParView kenmerkt zich door een resultaat- én mensgerichte, adequate en professionele werkwijze.

Vanuit een adviespositie zijn wij in staat helderheid te creëren in onoverzichtelijke en complexe situaties en stellen we de organisatievisie, missie en bijbehorende doelstellingen te allen tijde centraal. Ons doel is om organisaties en hun diensten te optimaliseren en te ondersteunen door de juiste personen met elkaar te verbinden en effectief met elkaar (samen) te werken.

Hierbij hebben wij oog voor mens en organisatie. ParView is al meer dan 15 jaar actief in de interim management- en advieswereld. Onze professionals hebben verschillende achtergronden, ervaring opgedaan binnen verschillende branches en hebben zich gespecialiseerd in de onderwijs-, jeugd-, zorg- en welzijnssector.

Professionals

De professionals die verbonden zijn aan ParView hebben een grondige theoretische en wetenschappelijke achtergrond in bedrijfseconomie, bedrijfskunde, bestuurs- en organisatiewetenschappen, sociale wetenschappen en human resources. Daarnaast zijn zij specialisten op het gebied van veranderkunde, financiering en beleidsregels in zorg en welzijn en inkoop binnen organisaties.

We zijn zeer goed op de hoogte van de ontwikkelingen die zich in de markt voordoen. De professionals zijn verbonden door ambitie om een bijdrage te leveren aan duurzame oplossingen voor mensen die gebruik maken van dienstverlening in de zorg-, jeugd-, welzijn en onderwijssector. Kortom, de visie op vormgeving van maatschappelijke vraagstukken, vanuit het besef dat vormgeving ontwikkelgericht gebeurt in verbinding met de opdrachtgever en stakeholders.

Wij vinden het belangrijk om te blijven investeren in het door ontwikkelen van talenten van onze adviseurs, zodat zij de laatste trends en innovaties in de dynamische markt kunnen inbrengen binnen uw organisatie. Ook hebben wij kennis en ervaring met het oplossen van complexe vraagstukken die zich binnen organisaties afspelen. Zo kunnen wij effectief aan de slag met het verder ontwikkelen en verbeteren van inkoop- en werkprocessen en diensten.

De professionals van ParView zijn:

Kernwaarden en kernkwaliteiten

ParView opereert vanuit de volgende kernwaarden en beschikt over de volgende kernkwaliteiten:
Kernwaarden:
Kernkwaliteiten:

Resultaatgerichte drieluik

Als paraplu over alle diensten en producten die ParView biedt bevindt zich het resultaatgerichte drieluik. Bij elke keuze, project, advies of onderzoek worden de vragen gesteld: Wat is de meerwaarde voor de eindgebruiker – cliënt, patiënt, burger, student – ? Wat is de toekomst vaste koers voor de uitvoerende organisatie? Hoe komt een financier tot juiste keuzes bij het inrichten en uitvoeren van de organisatie van het sociaal domein? Kortom, met waarde voor de gehele keten.

ParView heeft de overtuiging dat lokaal organiseren van een professioneel en een sociaal netwerk rondom kwetsbare burgers bijdraagt aan een duurzame en bestendige oplossing.
ParView beschikt over de kennis van de verschillende schakels in de keten, en heeft zicht op hoe deze onderdelen met elkaar interfereren: