Opdrachtgevers

Voor verschillende organisaties

De afgelopen jaren heeft ParView opdrachten gedaan voor verschillende organisaties. Gemeenten, onderwijs-, jeugd-, zorg- en welzijnsinstellingen zijn onze belangrijkste opdrachtgevers door onze jarenlange ervaring in deze branches. Maar ook in overheid en zakelijke dienstverlening staan wij sterk. Door de nauwe samenwerkingen hebben wij duurzame relaties opgebouwd met onze opdrachtgevers.

Zakelijke dienstverlening

ParView heeft veel ervaring in de zakelijke dienstverlening. De opdrachten variëren van adviestrajecten, tot kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken. Daarnaast hebben we de kennis en methoden in huis om de kracht en ontwikkelpotentieel van medewerkers en/of teams in kaart te brengen en verzorgen we diverse trainingen.

Overheid

Bij veel overheidsinstanties is een verzakelijking van de organisatie zichtbaar. Dit vraagt om een andere manier van denken en werken. Voor veel organisaties is het lastig om die veranderingen op een effectieve wijze te realiseren. Bij zowel strategische als operationele vraagstukken kan ParView een helpende hand bieden. Op basis van kennis, ervaring en onderzoek geven wij advies en begeleiding op maat. Het kan gaan om een meer bedrijfsmatige invulling van de organisatie, of het zorgen voor een meer resultaatgerichte, vraaggestuurde en klantgerichte werkwijze of het maken van efficiency slag door herstructureren van werkprocessen.

Zorg & Welzijn

Met de toegenomen concurrentie is het voor zorginstellingen steeds belangrijker geworden om kwaliteit te bieden, te verbeteren en deze kwaliteit ook zichtbaar te maken. We hebben kennis, methodieken en instrumenten om praktische handvatten te bieden voor het verbeteren van kwaliteitszorg. Wij ondersteunen zorginstellingen bij een gedegen voorbereiding op een accreditatie. Onze expertise kan ingezet worden bij zowel deelaccreditatie als instellingsbrede accreditatie. ParView voorziet verder in o.a. onderzoek naar patiënttevredenheid medewerkertevredenheid en het uitvoeren van zorgzwaarte metingen. Wij hebben hierbij volop aandacht voor de communicatie rondom kwaliteitszorg en de rol van de cliënt in de organisatie.

Onderwijs

ParView adviseert onderwijsinstellingen bij vele complexe vraagstukken. ParView ontwikkelt geen onderwijsmethodes of vakspecifieke trainingen, maar als adviesbureau adviseren wij onderwijsinstellingen hoe zij hun kerntaak (onderwijs verzorgen) kwalitatief zo goed mogelijk kunnen organiseren. Wij onderzoeken hoe we het beste kunnen halen uit de onderwijsinstelling en de medewerkers en gaan daarmee aan de slag. ParView heeft adviseurs in huis die goed thuis zijn in de onderwijswereld en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en heersende denkbeelden. Wij kunnen van dienst zijn bij o.a.: organisatieontwikkeling, accreditatieaanvraag, studenttevredenheid, inrichten en optimaliseren van processen (zoals roosterprocessen), of follow-up van onderzoeken.