DBC STURING

DIAGNOSE-BEHANDELCOMBINATIES

DBC-SYSTEEM

Binnen zorginstellingen wordt steeds vaker met zorgpaden gewerkt om zodoende goed aan te kunnen sluiten op de DBC structuur. Het zorgtraject dat mensen doorlopen tijdens een opname is reeds vooraf bepaald, zodat de zorg gestroomlijnd en structureel verloopt, waarbij werken in de zorg natuurlijk maatwerk blijft en hier per cliënt wel van af kan worden geweken. Door het werken met zorgpaden zullen ook de behandeluren – uitgevoerd door verpleegkundigen, artsen en behandelaren – die per traject mogen worden ingezet, gestandaardiseerd worden. Doordat declaraties en de financiering binnen de zorg wordt geregeld door middel van DBC’s is het van belang om de kosten die worden gemaakt binnen een DBC goed in de gaten te houden.

Dit product biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in waar de knelpunten zich bevinden, zodat er efficiënter gestuurd kan worden op de inzet van behandeluren. Deze inzichten zijn waardevol voor managers van revalidatiecentra, ziekenhuizen of gezondheidscentra die stuurloos zijn bij het reguleren van de inzet van behandelaren, artsen en verzorgenden. Tevens biedt het inzichtelijk maken van zorgtrajecten en bijbehorende behandeluren handvaten voor het aansturen op doelmatige zorg voor zowel instellingen als overheid. Meer informatie over dit product en voorbeelden uit de praktijk kunt u vinden in onze “brochure”.

Het werken met diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) is ingevoerd met als doel meer inzicht te vergaren in geleverde zorg door zorginstellingen en ziekenhuizen. Door middel van het DBC-systeem kunnen zorginstellingen en ziekenhuizen geleverde zorg registeren, om deze vervolgens te kunnen declareren. Zorginstellingen en ziekenhuizen zijn verplicht om gegevens aan te leveren: de zorgactiviteiten per behandeling, bij welke instelling de behandeling heeft plaatsgevonden, bij welk specialisme en voor welke aandoening.

Elk DBC-zorgproduct heeft een eigen tarief, een gemiddelde wat is vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor elke diagnose-behandelcombinatie is er zo een eigen prijskaartje. Ziekenhuizen maar ook zorginstellingen baseren hierop hun tarieven. Voor de meeste DBC-producten maken zorgverzekeraars en gemeenten afspraken met ziekenhuizen en zorginstellingen. Dit maakt het van belang om inzicht te hebben in DBC-tarieven om uw marktpositionering scherp te stellen.

Voorbeelden beschikbare diensten:
• Zorginstellingen en ziekenhuizen moet gegevens op correcte wijze invoeren en factureren. Wij kunnen u advies en ondersteuning bieden bij het optimaliseren van het registratieproces.
• Wanneer het registratieproces goed verloopt is controle van de gedane registraties van belang. Door voorbereid te zijn op de controle welke gemeenten en zorgverzekeraars gaan uitvoeren op de ingediende declaraties, kan de zorginstelling/ziekenhuis minder retourinformatie verwachten van de gemeente/zorgverzekeraar. Dit maakt het declaratieproces zo efficiënt mogelijk. Ook bij het inrichten van interne controle op de DBC-registratie kunnen wij u advies en ondersteuning bieden.