Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid: vitale medewerkers, minder kosten

Vitale medewerkers zijn energieker, productiever, gemotiveerder en dragen bij aan het succes van een organisatie. Vitaliteit op de werkvloer gaat verder dan het inzetten op de positieve gezondheid. Het (h)erkennen van de talenten en ondersteunen van medewerkers in hun ontwikkeling en loopbaan zijn minstens zo belangrijk. Met duurzame inzetbaarheid werken medewerkers langer door, worden ze productiever en blijft hun werk aantrekkelijk. Dat uit zich gegarandeerd in een lager ziekteverzuim. Wij geloven in een sterk duurzaam inzetbaarheidsbeleid en weten hoe je dat het beste vorm geeft in elke organisatie.

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid: gedeelde verantwoordelijkheid

De toenemende vergrijzing (minder personeel), de hogere pensioenleeftijd, meer en meer mantelzorg en de gewenste balans tussen werk en privé vormen een bedreiging voor de motivatie en belastbaarheid van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer. Als werkgever kun je medewerkers motiveren om bezig te zijn met hun gezondheid en ontwikkeling. Als medewerker moet je hier actief mee aan de slag gaan. Een aantrekkelijk en motiverend duurzaam inzetbaarheidsbeleid is onmisbaar binnen elke organisatie.

Onze aanpak bij duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid vraagt om een integrale aanpak van de positieve gezondheid, vitaliteit en flexibele inzet die aansluit bij de medewerkers. Bij veel organisaties houden verschillende afdelingen zich hiermee bezig. Daardoor is de aanpak niet altijd mét elkaar en worden de kosten hoger dan noodzakelijk. Om die reden doen wij een organisatiescan waarmee we de belangrijkste aspecten van de duurzame inzetbaarheid in kaart brengen. We doen dit – gezien de gedeelde verantwoordelijkheid – vanuit zowel het werkgevers- als werknemersperspectief. De precieze inhoud van de organisatiescan is afhankelijk van wat er nog niet duidelijk is. We leveren maatwerk.

Onze visie op duurzame inzetbaarheid

Het doel van onze aanpak is dat het duurzame inzetbaarheidsbeleid duidelijk wordt vastgelegd binnen de organisatie. De werkgever speelt een belangrijke rol in de vitaliteit van zijn medewerkers. Degenen die zich vanuit hun functie bezighouden met duurzame inzetbaarheid moeten de medewerkers de juiste aandacht en feedback kunnen geven die zij nodig hebben. Blije medewerkers krijg je alleen als je hen goed spiegelt, confronteert en stuurt. Het is belangrijk dat je met de medewerkers in gesprek bent en blijft, en zo weet wat er nodig is. Mogelijke problemen en gevoelens worden met deze aanpak niet verwaarloosd – en daardoor niet groter. Met een goede, menselijke focus op duurzame inzetbaarheid voorkom je dus persoonlijk én organisatieleed.

Onze oplossingen voor duurzame inzetbaarheid

Wij zijn een geschikte partner als het gaat om het vergroten van de inzetbaarheid, vitaliteit en flexibiliteit van de medewerkers van elke organisatie. We hebben bij de duurzame inzetbaarheid altijd oog voor mensen en houden focus op resultaat. We doen dat vanuit verschillende oplossingen, die als geheel of in delen kunnen worden toegepast. We doen dit vanuit een multidisciplinair team van experts op het gebied van onder meer vitaliteit, mobiliteit, loopbaanontwikkeling, verzuim, inzetbaarheid, leefstijl en casemanagement.

Blootleggen: we duiken in de organisatie. We bekijken de processen en systemen en voeren gesprekken. Daarmee wordt duidelijk welk verhaal erachter de cijfers schuilgaat. Met deze scherpe organisatieanalyse kan het duurzame inzetbaarheidsbeleid verder worden opgesteld.

Coachen: we zij een coach op de werkvloer én in de top van de organisatie. Denk aan coaching bij het inrichten van de verzuim- en vitaliteitsaanpak, het trainen van managers en het voeren van het échte gesprek met medewerkers, zodat zij de juiste aandacht krijgen. Ook coachen we bij het voeren van een effectief casemanagement verzuim.

Aanjagen: duurzame inzetbaarheid vraagt om een cultuurverandering. Gestelde doelen op het gebied van onder meer gezondheid, vitaliteit en talentontwikkeling hebben dan ook een lerende organisatie nodig. Wij ondersteunen daarbij en zorgen dat de organisatie in beweging blijft op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Scherphouden: we houden het welzijn van medewerkers in de gaten, bewaken de voortgang van verbeteracties en sturen bij als dat nodig is. Zo gaan we voor een effectief duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Waarom samenwerken met ons?
Omdat we gedreven, betrokken, eerlijk en transparant zijn. Samen komen we tot een goed resultaat: duurzame inzetbaarheid personeel, vitale medewerkers, minder ziekteverzuim, goede casemanagement verzuim en minder kosten. We zijn partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid. Hierbij hebben we toegang en samenwerking met diverse expert en worden gevoed met de laatste wetenschappelijke inzichten en recente kennis en praktijkervaringen.

Vanaf eind 2021 gaan we op het gebied van duurzame inzetbaarheid verder onder de naam Actifield met een eigen website.