Training

Ervaringen uitwisselen en leren van anderen

Parview organiseert, faciliteert en structureert

Door de jarenlange ervaring van onze senior trainers weten zij waar behoeften liggen binnen organisaties en de mensen die er werken.

Intervisie.

U wilt ervaringen uitwisselen en leren van managers in andere organisaties. ParView organiseert, faciliteert en structureert maandelijkse intervisiebijeenkomsten (tien dagdelen verdeeld over een jaar). De verschillende werkvormen en scherpe huiswerkopdrachten geven de deelnemers stof tot nadenken.

Onderhandelen Zorginkoop

Voor verschillende opdrachtgevers zowel financiers (gemeenten en zorgverzekeraars) als zorginstellingen hebben we trainingen verzorgd. Er wordt enerzijds aandacht besteed aan het doorleven van de beleidskaders en doelstellingen die van belang zijn. We hebben bemerkt dat het essentieel is ook goed door te vragen om te toetsen of individuele professionals en een team als geheel weten wat ze willen bewerkstelligen. Anderzijds is er veel aandacht voor de voorbereiding van de onderhandelingsgesprekken en de onderhandelingen zelf. Met als doel het vertalen van inhoudelijke doelstellingen en afspraken naar daadwerkelijke inkoop. In dit onderdeel van de training maken we gebruik van trainingsacteurs.