INTERNE CONTROLE (IC)/ZELFONDERZOEK

De gemeente kan werken via een protocol waarbij bij het aangaan van een contract de zorg-aanbieder toezegt tot interne controle op de gevoerde administratie. (Hierop aansluiten in dienst – vormgeven van contract en implementeren zelfonderzoek bij zorginstelling). Dit maakt dat de zorgaanbieder voorbereid zal zijn op rechtmatigheidsonderzoeken. De interne controle richt zich op vereisten die met betrekking tot de verplichte administratie zijn gesteld. Hierbij wordt aandacht besteed aan:

  • Juistheid van gefactureerde productie – is de zorg daadwerkelijk geleverd, heeft de cliënt een geldig indicatiebesluit, is de gefactureerde zorg conform aan het indicatie-besluit geleverd?
  • Komt het gefactureerde tarief overeen met het door partijen contractueel overeengekomen tarief?